Aansluiten DC bekabeling zonnepanelen

Zonnepanelen worden middels gelijkstroom (DC) kabels op de omvormer aangesloten. Op basis van het vermogen dat door de kabels gaat lopen en de lengte van de bekabeling berekenen wij de juiste kabeldiktes . Wij zorgen ervoor dat u nooit meer dan 1% verliest over de bekabeling. Probeer een plaats voor de omvormer te vinden binnen 15 tot 20 meter van de zonnepanelen. De verliezen over de bekabeling blijven dan altijd onder de 1%.

VoorbereidingAansluiten bekabeling zonnepanelen
Voor u zonnepanelen gaat plaatsen is het goed om te weten hoe u de bekabeling van de zonnepanelen gaat aansluiten op de omvormer. Tijdens de montage dienen de zonnepanelen al op de juiste manier te worden aangesloten.

De volgende punten zijn van belang:
– Uw zonnepanelen, eventueel met optimizers, dienen in serie te worden geschakeld middels de bijgeleverde DC bekabeling.
– Een groep in serie geschakelde zonnepanelen noemen we een string.
– In onze offertes geven wij aan hoeveel strings u dient te maken om de omvormer goed te laten werken en uit hoeveel panelen iedere string mag bestaan.
– Een omvormer heeft een of meerdere MPP trackers.
– Het aantal aansluitingen op een omvormer zegt niets over het aantal MPP trackers.

MPP Tracker
Het is goed om te weten dat een omvormer een regelaar heeft, de zogenaamde MPP tracker.
Om zoveel mogelijk elektrisch vermogen aan een zonnepaneel te onttrekken “zoekt” de omvormer voortdurend naar het punt waarbij het product van paneel- stroom en spanning maximaal is. Dat wordt het ‘Maximum Power Point’ (MPP) genoemd. Het MPP verschuift zodra de instraling of de temperatuur van het paneel veranderd. Een omvormer heeft altijd één of twee MPP trackers.
Wanneer u SolarEdge optimizers toepast, heeft ieder paneel een eigen MPP regeling. De power-optimizers van SolarEdge regelen ieder zonnepaneel afzonderlijk.

Voorwaarden goede werking MPP tracker
– Alle zonnepanelen dienen onder dezelfde hoek op dezelfde windrichting te liggen.
– Alle aangesloten zonnepanelen dienen van hetzelfde type te zijn.
Wanneer u SolarEdge optimizers toepast, kunt u verschillende typen zonnepanelen en windrichtingen combineren in één systeem.

Meerdere MPP trackers
– Plaatst u de zonnepanelen op verschillende dakvlakken/ hellingshoeken/ windrichtingen, dan heeft u per vlak een aparte omvormer nodig, of een omvormer met meerdere MPP trackers.
– De panelen die in de schaduw komen kunnen op een aparte omvormer/ MPP tracker aangesloten worden om de verliezen te beperken.
Wanneer u SolarEdge optimizers toepast, wordt ieder paneel afzonderlijk geregeld en blijven verliezen door schaduw beperkt.

Aansluiten DC bekabeling
– Aan ieder zonnepaneel zitten 2 doorluskabels van 1 meter met een voor- gemonteerde MC4 stekker.
– Op het dak kunnen de panelen in een string op maar één manier worden aangesloten.
– Sluit de kabel met “het mannetje” telkens aan op de kabel van het volgende paneel, waar “het vrouwtje” aan zit.
– Gebruik waar nodig de meegeleverde verlengkabels om naar een volgende rij zonnepanelen te gaan.
– Leg de lange stringkabel van de omvormer naar het eerste en het laatste paneel in de string op het dak. Sluit de stringkabel pas aan als alle stekkers aan de stringkabel zitten.
– De stringkabel die u over heeft mag u oprollen en vast maken onder het laatste paneel op het dak. Het verlies over de stringkabel is nihil, het is niet nodig deze in te korten.

GEVAARLIJK HOGE SPANNING!
* Zodra alle panelen in de string zijn aangesloten staat er hoge spanning op de stringkabels. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
* Gebruikt u power-optimizers dan schakelen de optimizers te spanning pas in als alles veilig is aangesloten.

Wat kunt u verdienen met zonnepanelen?

1) Vraag binnen 2 minuten uw gratis dakcheck aan!

2) Dit is wat wij gratis en vrijblijvend voor u doen:

– Onze adviseur bekijkt uw situatie op basis van lucht- en straatfoto’s.
– Uw dak wordt op de centimeter nauwkeurig ingemeten met speciale software.
– Wij ontwerpen het optimale zonnestroomsysteem voor uw situatie.

3) U ontvangt ons “door velen geprezen” advies voor zonnepanelen op uw dak.

Al meer dan 30.000 huishoudens gingen u voor!

Direct advies op maat? Doe de gratis online dakcheck