Gewenste opbrengst zonnepanelen berekenen

zonnepanelen berekenen

In Nederland is het interessant om uw eigen elektriciteitsverbruik op te wekken met zonnepanelen. Meer dan het eigen verbruik opwekken is niet rendabel. Bekijken daarom altijd even hoeveel kWh u per jaar verbruikt. Uw jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh is terug te vinden op uw energierekening.

De opgewekte zonne-energie en verbruikte energie van het elektriciteitsnet worden jaarlijks verrekend, op basis van de meterstanden. Per saldo mag u maximaal 0 kWh verbruiken. Een negatief verbruik is niet interessant, omdat de vergoeding voor de teveel opgewekte energie veel lager is.

Probeer ook rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen van uw verbruik. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat mensen met zonnepanelen bewuster worden van hun verbruik. Blijf daarom ongeveer 10% onder uw huidige verbruik. Houd ook rekening met toekomstige ontwikkelingen, zoals gezinsuitbreiding of kinderen die het huis uit gaan. Hieronder ziet u een tabel met het gemiddelde verbruik per huishouden.

Huishouden Gemiddeld verbruik
1 persoon 2000 kWh
2 personen 2500 kWh
3 personen 3500 kWh
4 personen 4500 kWh
5 personen 5000 kWh

 

Ook zijn er steeds meer mensen die elektrisch gaan rijden. Het verbruik is hoofdzakelijk afhankelijk van het aantal kilometers dat ermee gereden wordt, maar net als bij een traditionele verbrandingsmotor is het ook afhankelijk van het type auto en de uitvoering. Gemiddeld verbruikt een elektrische auto 1700 kWh per 10.000 km.

Aantal zonnepanelen berekenen

Als bekend is hoeveel kWh u nodig heeft per jaar, dan kan het aantal zonnepanelen berekend worden. Het benodigde aantal zonnepanelen is afhankelijk van de ligging van uw dak.

Om het aantal zonnepanelen te berekenen, gebruiken wij de zogenaamde “opbrengstfactor”. Voor alle mogelijke situaties kunt u de juiste opbrengstfactor opzoeken in onze opbrengsttabel: download hier onze opbrengst tabel >

Rekenvoorbeeld
U wilt 3000 kWh per jaar wilt opwekken met een dak op het Zuiden.
De opbrengstfactor is 0,9 kWh/ Wp per jaar.
U kunt als volgt berekenen hoeveel zonnepanelen u nodig heeft:

3000 kWh per jaar/ 0,9 kWh per Wp per jaar = 3333 Wp aan zonnepanelen.

Afhankelijk van het vermogen per zonnepaneel kunt u berekenen hoeveel zonnepanelen u nodig heeft. Als u zonnepanelen van 270 Wp wilt toepassen, dan heeft u 3333 Wp/ 270 Wp = 12 zonnepanelen nodig.

Nauwkeurig berekenen met PVGIS

Onze opbrengsttabel is gemaakt met PVGIS. Met dit Fotovoltaïsche Geografisch Informatie Systeem (PVGIS) kunnen wij heel nauwkeurig berekenen hoeveel zonnepanelen u nodig heeft. Wij gebruiken PVGIS ook voor de maandelijkse controle van de opbrengst, voor al onze klanten die een Service Garant Plan hebben afgesloten.

Wilt u het zelf eens proberen?
1) Voer uw adres in en zoek deze op.
2) Laat het vermogen op 1 kWp staan.
3) Zet de systeemverliezen op 7% (voor de omvormer en bekabeling).
4) Vul de hellingshoek in waaronder de zonnepanelen komen te liggen.
5) Vul de oriëntatie van uw dak in (0 graden is Zuid, West is 90 graden, Oost -90 graden).
6) Selecteer PDF en druk op “bereken”.

U krijgt nu een nauwkeurige berekening van:
– De opbrengst per maand van 1 kWp.
– De totale opbrengst per jaar van 1 kWp.
– De totale opbrengst kunt u delen door 1000. Dit is het aantal kWh per Wp per jaar.
– Met het aantal kWh per Wp per jaar kunt u het benodigde vermogen berekenen zoals in bovenstaand rekenvoorbeeld.

Berekenen hoeveel zonnepanelen

Correctie opbrengst bij schaduwval

Schaduw heeft een negatief effect op de opbrengst van zonnepanelen. Onderstaand ziet u een overzicht van het opbrengstverlies per schaduw- soort. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het verlies met een traditionele string- omvormer en SolarEdge met een regeling per zonnepaneel.

Schaduw_zonnepanelen

Rekenvoorbeeld zonder schaduw:
Dak op het Zuiden zonder schaduwval, 3000 kWh per jaar:
Met een string- omvormer heeft u 3000/ 0,9 kWh/ Wp/ jaar = 3333 Wp aan zonnepanelen nodig.
Met SolarEdge heeft u 3000/ (1.06 x 0.9) kWh/ Wp/ jaar = 3144 Wp aan zonnepanelen nodig, oftewel bijna 1 zonnepaneel van 270 Wp minder ter waarde van ongeveer 220 Euro.

Rekenvoorbeeld met schaduw:
Dak op het zuiden met een pijpje of dakkapel, 3000 kWh per jaar:
Met een string- omvormer heeft u 3000/ (0,865 x 0,9=0,778) kWh/ Wp/ jaar = 3853 Wp nodig.
Met SolarEdge heeft u 3000/ (1,16 x 0,778) kWh/ Wp/ jaar = 3333 Wp aan zonnepanelen nodig, oftewel 2 zonnepanelen van 270 Wp minder ter waarde van ongeveer 440 Euro.

Wat kunt u verdienen met zonnepanelen?

1) Vraag binnen 2 minuten uw gratis dakcheck aan!

2) Dit is wat wij gratis en vrijblijvend voor u doen:

– Onze adviseur bekijkt uw situatie op basis van lucht- en straatfoto’s.
– Uw dak wordt op de centimeter nauwkeurig ingemeten met speciale software.
– Wij ontwerpen het optimale zonnestroomsysteem voor uw situatie.
 
3) U ontvangt ons “door velen geprezen” advies voor zonnepanelen op uw dak.

Al meer dan 30.000 huishoudens gingen u voor!

Direct advies op maat? Doe de gratis online dakcheck