Bij de aanschaf van een zonneboiler komt u in aanmerking voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Het ministerie van Economische Zaken gebruikt de subsidie om investeringen in duurzame energie te stimuleren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beheert de uitkering van tegemoetkomingen.

ISDE subsidie

De overheid heeft per 1 juli 2017 het beschikbare bedrag voor duurzame investeringen verhoogd van €70 miljoen naar €90 miljoen. Tot en met 2020 is er een bedrag van €160 miljoen beschikbaar, dat zal worden verdeeld tussen 2017 en 2020. Met deze verhoging kunnen in 2017 ruim 35.000 subsidie aanvragen worden uitgekeerd. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 2016, toen het budget maximaal 27.000 aanvragen kon uitkeren. Tevens is de ISDE-regeling per 1 juli 2017 ook beschikbaar voor provincies en lokale overheden. Dit betekent dat de hoogte van de uitkeringen gelijk zal blijven, maar dat er naar verwachting meer aanvragen zullen zijn.

“Met de ISDE-regeling wordt de aanschaf van onder meer kleinschalige warmtepompen en zonneboilers gestimuleerd. Deze technieken hebben een besparingseffect.” – H. Kamp, Minister van Economische Zaken.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de samenstelling van het zonneboiler systeem. Uw tegemoetkoming kan variëren van €574,- tot €2.167,-.

ISDE subsidie in 2018

In de nieuwe miljoenennota van 19 september 2017 staat dat het ministerie van Economische Zaken volgend jaar 9% meer financiering ontvangt. Het is dus vrijwel zeker dat het subsidiebedrag voor duurzame energie in 2018 gelijk blijft of zelfs wordt verhoogd. In de onderstaande tabel kunt u zien hoeveel subsidie wordt uitgekeerd per HRsolar systeem.

Tabel subsidie

ISDE subsidie aanvragen

Iedereen  kan een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler systeem. De subsidie kan tot een half jaar na de aanschaf van het systeem online aangevraagd worden. Dit kunt u doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via de onderstaande link:

Aanvraagformulier ISDE

Voorwaarden ISDE subsidie

Alle complete HRsolar systemen komen in aanmerking voor de subsidie. Is uw systeem niet standaard of incompleet, dan is het niet zeker of u in aanmerking komt voor de subsidie. RVO hanteert per 1 juli 2017 de volgende voorwaarden:

Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Wat kunt u verdienen met zonne-energie?

1) Vraag binnen 2 minuten uw gratis dakcheck aan!

2) Dit is wat wij gratis en vrijblijvend voor u doen:

– Onze adviseur bekijkt uw situatie op basis van lucht- en straatfoto’s.
– Uw dak wordt op de centimeter nauwkeurig ingemeten met speciale software.
– Wij ontwerpen het optimale zonnepanelensysteem voor uw situatie.

3) U ontvangt ons “door velen geprezen” advies voor zonnepanelen op uw dak.

Al meer dan 40.000 huishoudens gingen u voor!

Direct advies op maat? Doe de gratis online dakcheck