Update 12-11-2013

Goed nieuws!

Particulieren kunnen de BTW op zonnepanelen nu terugvragen.
Meer informatie >

 

Slimme Oostenrijker wint zaak voor EU- hof
Dankzij een slimme Oostenrijker hoeven particulieren in heel Europa in principe geen BTW meer te betalen op zonnepanelen.

Zonnestroom leveren is een economische activiteitgeen BTW op zonnepanelen

De Oostenrijkse particulier bedacht zich dat hij eigenlijk niet anders is dan zijn energieleverancier. Een particulier met zonnepanelen levert immers ook stroom aan het elektriciteitsnet, net als de grote energieleveranciers. Dit kan gezien worden als een economische activiteit.

BTW terugvragen

Omdat het hier om een economische activiteit gaat, kan iedere zonnepanelen eigenaar zich laten registreren als BTW ondernemer. De BTW op de totale investering in zonnepanelen (materiaal en arbeid) mag in een keer worden teruggevraagd na de aanschaf van de zonnepanelen. Dat levert een fors voordeel op van 21% op de materialen en 6% op de arbeid.

BTW afdragen

De BTW over de opbrengst moet in principe worden afgedragen. In Nederland en de meeste EU lidstaten kennen we echter de kleineondernemersregeling. Hierdoor hoeft u geen BTW af te dragen als het op jaarbasis om niet meer dan 1350 Euro gaat. U kunt zelfs vrijgesteld worden van administratieve verplichtingen.

De BTW over de opbrengst van zonnepanelen blijven voor een particulier ver onder de grens van 1350 Euro. Er hoeft dus geen BTW afgedragen te worden. Er hoeft ook geen sprake te zijn van administratieve rompslomp.

Europese Hof van Justitie

De Oostenrijkste Belastingdienst was het uiteraard niet eens met deze particulier. Maar de rechter liet het grondig uitzoeken door het Europese Hof van Justitie. De advocaat- generaal van het EU- hof heeft de particulier onlangs al gelijk gegeven in zaak C-219/12.

Het Europese Hof van Justitie heeft deze particulier uiteindelijk op 20 juni 2013 definitief in het gelijk gesteld. Hierdoor mogen particulieren in heel Europa de BTW op zonnepanelen verrekenen.
Lees hier de uitspraak van het hof

Wat betekent dit voor Nederland?BTW zonnepanelen

Op een EG richtlijn kunt u zich rechtstreeks beroepen, zelfs als deze tegen de Nederlandse BTW- wet in gaat. De Nederlandse particulier zal zich op het standpunt moeten stellen dat men al bij de aanschaf van de zonnepanelen de intentie had om als BTW ondernemer aangemerkt te worden.

Hoe kom ik in aanmerking?

Wilt u in aanmerking komen voor het verrekenen van de BTW, dan dient u zich als startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister) aan te melden bij de Belastingdienst.

Via deze link kunt u zich aanmelden >

Nadat u het formulier heeft ingevuld en opgestuurd krijgt u een BTW nummer. Hiermee kunt u de betaalde BTW over de zonnepanelen terugvragen. Vervolgens meldt u jaarlijks hoeveel BTW u moet afdragen. Dat bedrag zal echter ver onder de 1350 Euro blijven, waardoor u het niet hoeft af te dragen. U valt immers onder de kleine ondernemersregeling.

Belangrijk bij dit alles is dat u een energiemeter heeft die de terug geleverde stroom op een aparte meter registreert. Zo kunt u met uw energierekening aantonen dat u energie levert aan het net. Doorgaans geeft uw netbeheerder u een slimme meter als u zonnepanelen gaat plaatsen, die is prima geschikt.

Rekenvoorbeeld met BTW teruggave en subsidie 2013

U investeert in 12 zonnepanelen, waarmee u 2550 kWh per jaar gaat opwekken.
De totale kosten voor materiaal en arbeid zijn 5.000 Euro inclusief BTW.
U meldt zich aan als BTW ondernemer en vraagt 775 Euro BTW terug van de Belastingdienst.

De BTW over de opbrengst is jaarlijks 80-110 Euro.
Dit bedrag hoeft u niet af te dragen, omdat u hiermee onder de kleine ondernemersregeling valt.

Buiten de 775 Euro BTW kunt u wellicht ook nog 650 Euro subsidie krijgen tot augustus 2013.
Het is niet bekend of u geen subsidie mag aanvragen, omdat u zich aanmeld als BTW ondernemer. Met alleen een BTW nummer bent u nog lang geen ondernemer of bedrijf.
In totaal zou u met de subsidie 1.425 Euro terug krijgen op de investering van 5.000 Euro.

Download hier een voorbeeldberekening van de opbrengst en terugverdientijd:
Zonnepanelen compleet met montage
Zonnepanelen doe-het-zelf- montage

Advies

Met dit artikel informeren wij u graag over deze actuele ontwikkeling. Het gaat hier om een EU- richtlijn. Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen. Het is dus nog even afwachten hoe de Nederlandse overheid hierop gaat reageren. Of u hier verder actie op wilt ondernemen dient u voor u zelf te beslissen. Wij geven hier verder geen adviezen in. Vooralsnog deelt de Belastingdienst geen BTW nummers uit aan particulieren met zonnepanelen.

Update 27-09-2013: Weekers verduidelijkt btw-plicht zonnepaneeleigenaren