De volgende onderwerpen worden in dit artikel besproken:

Zonnepanelen aansluiten in de meterkast

Met zonnepanelen wekt u uw eigen stroom op. Een deel van de zonnestroom verbruikt u direct, bijvoorbeeld door elektrische apparaten die op dat moment aanstaan. De overige stroom levert u via de meterkast terug aan het elektriciteitsnet, u bent dus eigenlijk energieleverancier geworden.

Alle zonnepanelen worden met een kabel aangesloten op de omvormer. De beste plaats voor de omvormer bepalen wij in overleg met u op de dag van de montage. Vaak is dit de zolder of de garage. Deze omvormer zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om in bruikbare wisselstroom. Vervolgens leggen we een kabel tussen de omvormer en de meterkast, zodat alle elektrische apparaten de zonnestroom kunnen gebruiken.

De kabel sluiten we aan op een vrije groep in de meterkast. In de groepenkast sluiten we de omvormer aan op een eigen aardlekautomaat. Op deze manier is alles veilig aangesloten.

Waarom een vrije groep?

Er mogen geen verbruikers zitten tussen de omvormer en de meterkast. Hier zijn meerdere redenen voor.

Zo mag het NIET

Alle kabels in uw woning zijn standaard berekend op 16 Ampère (2,5 mm2). Als een wasmachine en een droger tussen de omvormer en de meterkast zijn aangesloten, kan er teveel stroom over de kabel gaan lopen. Hierdoor ontstaat brandgevaar.

Zonnepanelen aansluiten op de meterkast

In het geval van kortsluiting gaat alle beschikbare stroom naar het punt waar de kortsluiting plaatsvindt. Ook in deze situatie wordt de kabel te zwaar belast en kan zelfs smelten of vlam vatten.
Zonnepanelen aansluiten - kortsluiting

Zo mag u wel zonnepanelen aansluiten

Via een groepenkast wordt de omvormer aangesloten op een vrije groep, zonder tussenkomst van verbruikers. Alle apparaten en kabels zijn op deze manier goed beveiligd tegen overbelasting. Het extra groepenkastje dat u in onderstaand overzicht ziet is niet nodig als u de omvormer rechtstreeks op uw groepenkast aansluit. Zolang er maar geen verbruikers tussen zitten.
.
Zonnepanelen aansluiten op vrije groep

PV-verdeler op een bestaande groep

Als u 4 tot 12 zonnepanelen laat installeren is het soms mogelijk om de aanwezige bekabeling of leidingen te gebruiken om de opgewekte zonnestroom van de omvormer naar de meterkast te transporteren. Een zogenaamde PV-verdeler splitst een bestaande groep in tweeën (meestal die van de wasmachine). Hierdoor kan de opgewekte zonnestroom via de aanwezige wasmachineaansluiting naar de meterkast lopen.

Een PV-verdeler biedt een oplossing als er geen extra leidingen beschikbaar zijn. Het voorkomt de aanleg van een kabel via de buitenmuur en de extra kosten die daarmee gepaard gaan. De capaciteit van een PV-verdeler is beperkt, er mag niet meer dan 3500 Watt op de verdeler staan. Daardoor is het alleen een optie bij kleinere zonnepalensystemen.

Capaciteit hoofdaansluiting en vrije groep

Bij de installatie van zonnepanelen is het belangrijk om naar de capaciteit van de hoofdaansluiting te kijken, zodat er geen overbelasting ontstaat. De meeste huishoudens hebben een 1-fase aansluiting. Dit betekent dat er in de meterkast via 1 kabel stroom binnenkomt. In nieuwbouwwoningen wordt tegenwoordig een 3-fase aansluiting gemaakt, oftewel er wordt over 3 verschillende kabels stroom geleverd. Deze huizen hebben dus een grotere stroomcapaciteit, wat invloed kan hebben op de hoeveelheid zonnepanelen die u kunt aansluiten.

De grootte van uw hoofdaansluiting vindt u terug op de jaarrekening van de energiemaatschappij. U kunt dit ook bij uw netbeheerder opvragen. Onderstaand vindt u een overzicht van de netbeheerders per regio.

netbeheerders in Nederland

bron: EnergiePortal

Selectiviteit

Selectiviteit is een begrip dat vaak gebruikt wordt voor de verhouding tussen de hoofdzekering en de groepenkastzekering. Bij verbruik van stroom geldt dat de groepenkastzekering altijd 1,6x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat de hoofdzekering niet omslaat en het hele huis zonder stroom komt te zitten. Als u namelijk binnen alle elektrische apparaten in huis tegelijkertijd aanzet, kan er in een keer zoveel stroomafname ontstaan dat de hoofdzekering omslaat.

Bij de levering van zonnestroom door een omvormer geldt dit niet. De omvormer is namelijk het enige apparaat in een groep en deze kan nooit meer stroom leveren dan het technische vermogen van het apparaat. De omvormer zelf voorkomt al overbelasting. De maximale stroomsterkte van de omvormer moet alleen lager zijn dan de gezekerde waarde van de vrije groep.

groep voor zonnepanelen meterkast

De omvormer en de hoofdaansluiting

Wat betekent dit voor het aantal zonnepanelen dat u kunt aansluiten? We bespreken de mogelijkheden per type hoofdaansluiting.

Hoofdaansluiting 1 x 25A

Gaat u niet meer dan 4500 Wp aan zonnepanelen aansluiten? Dan kunt u de omvormer altijd zonder problemen aansluiten op uw meterkast. Uw omvormer levert niet meer dan (4500/230V) = 19 Ampère. Deze omvormers kunt u altijd aansluiten, ongeacht de grootte van uw hoofdaansluiting. De hoofdaansluiting is namelijk altijd minimaal 1 x 25A. In de groepenkast plaatsen wij dan een aardlekautomaat van 20 Ampère.

Hoofdaansluiting 1 x 35A of 3 x 25A

Gaat u meer dan 4500 Wp aan zonnepanelen aansluiten, dan kan de omvormer meer dan 20 Ampère leveren. Afhankelijk van de grootte van uw hoofdaansluiting heeft u de keuze tussen een 1-fase of een 3-fase omvormer. Het vermogen van een omvormer mag namelijk wel over verschillende fases verdeeld worden.

Heeft u een 1-fase hoofdaansluiting, dan dient deze minimaal 1 x 35 Ampère te zijn, of vergroot te worden van 1 x 25 Ampère naar 1 x 35 Ampère. Het tarief voor de vergroting van uw hoofdaansluiting is te vinden op de website van uw netbeheerder. In de meeste gevallen kunt u kosteloos de hoofdaansluiting laten vergroten van 1 x 25 Ampère naar 1 x 35 Ampère. Daarna kunt u gebruik maken van een 1-fase omvormer.

Heeft u een 3-fase hoofdaansluiting, dan kunt u gebruik maken van een 3-fase omvormer. De stroom van de zonnepanelen wordt dan verdeeld over de 3 fasen. Het is niet aan te raden om meer dan 5000 Wp op 1 van de 3 fasen aan te sluiten. U kunt namelijk alleen de apparaten die op dezelfde fase zitten van zonnestroom voorzien. De overige stroom levert u dan terug aan het net, ondanks dat er in een andere fase een elektrisch apparaat stroom verbruikt. Dit is op lange termijn een ongewenste situatie, omdat de vergoeding voor teruglevering lager ligt.

Kortsluiting

Bij kortsluiting kan er in één keer een grote hoeveelheid stroom richting de meterkast gaan waardoor de hoofdzekering toch omslaat. In de volgende situatie is er een zeer kleine kans dat het voorkomt.

Omdat kortsluiting alleen kan ontstaan bij een defect aan de omvormer of beschadiging van de kabel en niet bij een overbelasting is er geen sprake van een gevaarlijke situatie. De stroomvoorziening kan (deels) afschakelen, maar er is geen sprake van gevaar, slechts van ongemak. De kans dat dit gebeurt is zeer klein.

Aardlekschakelaar

In de meterkast zit er standaard één aardlekschakelaar per 4 groepen. Het is niet aan te raden om de zonnepanelen op een van de vier groepen aan te sluiten. Als een ander apparaat kortsluiting veroorzaakt vallen alle vier de groepen uit, inclusief de zonnepanelen. Wij plaatsen dus altijd een aparte aardlekautomaat op de vrij groep van de omvormer/zonnepanelen.

Omvormer veilig installeren

De omvormer zet gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom. Het apparaat moet voor de veiligheid spanningsvrij gemaakt kunnen worden aan zowel de kant met gelijkstroom (zonnepanelen) als aan de kant met wisselstroom (stroomnet). Onze omvormers worden standaard geleverd met een interne gelijkstroom schakelaar (lastscheider), deze kan op elk moment uitgeschakeld worden. De omvormer wordt aan de andere kant aangesloten op het stroomnet met een YMVK kabel. Naast de omvormer plaatsen wij een werkschakelaar om de wisselstroom uit te kunnen zetten.

solaredge omvormer met werkschakelaar

Wat kunt u verdienen met zonne-energie?

1) Vraag binnen 2 minuten uw gratis dakcheck aan!

2) Dit is wat wij gratis en vrijblijvend voor u doen:

– Onze adviseur bekijkt uw situatie op basis van lucht- en straatfoto’s.
– Uw dak wordt op de centimeter nauwkeurig ingemeten met speciale software.
– Wij ontwerpen het optimale zonnepanelensysteem voor uw situatie.

3) U ontvangt ons “door velen geprezen” advies voor zonnepanelen op uw dak.

Al meer dan 40.000 huishoudens gingen u voor!

Direct advies op maat? Doe de gratis online dakcheck