De volgende onderwerpen worden in dit artikel besproken:

Zonnepanelen aansluiten in de meterkast

Met zonnepanelen wordt u energieleverancier. Via uw omvormer gaat u groene stroom leveren aan het elektriciteitsnet. Uw zonnepanelen aansluiten in de meterkast dient op de juiste manier te gebeuren.

We leggen een nieuwe kabel van de omvormer naar de groepenkast. In de groepenkast sluiten we de omvormer aan op een eigen aardlekautomaat. De nieuwe aardlekautomaat wordt op de bestaande groepenkast ingebouwd, of we plaatsen een mini verdeler naast de bestaande groepenkast.

Heeft u een wasmachine- of vrije groep in de buurt en plaatst u niet meer dan 12 zonnepanelen? Dan kunnen we ook gebruik maken van een pv- verdeler. Dit is een compacte groepenkast met een automaat voor de zonnepanelen en eventueel een stopcontact voor de wasmachine en de droger. In dat geval is het niet nodig om een kabel aan te leggen naar de groepenkast.

De beste plaats voor de omvormer bepalen wij in overleg met u op de dag van de montage. Onze monteurs bekijken de situatie ter plaatse en bespreken de verschillende mogelijkheden met u. Alle bekabeling wordt zoveel mogelijk uit het zicht en netjes in pijpjes afgewerkt. De complete installatie tot en met de meterkast voeren wij uit voor een vaste prijs.

Waarom een vrije groep?

Er mogen geen verbruikers zitten tussen de omvormer en de meterkast. Hier zijn meerdere redenen voor.

Zo mag het NIET

Alle kabels in uw woning zijn standaard berekend op 16 Ampère (2,5 mm2). Als een wasmachine en een droger tussen de omvormer en de meterkast zijn aangesloten, kan er teveel stroom over de kabel gaan lopen. Hierdoor ontstaat brandgevaar.

Zonnepanelen aansluiten op de meterkast

In het geval van kortsluiting gaat alle beschikbare stroom naar het punt waar de kortsluiting plaatsvindt. Ook in deze situatie wordt de kabel te zwaar belast en kan zelfs smelten of vlam vatten.
Zonnepanelen aansluiten - kortsluiting

Zo mag u wel zonnepanelen aansluiten

Via een groepenkast wordt de omvormer aangesloten op een vrije groep, zonder tussenkomst van verbruikers. Alle apparaten en kabels zijn op deze manier goed beveiligd tegen overbelasting. Het extra groepenkastje dat u in onderstaand overzicht ziet is niet nodig als u de omvormer rechtstreeks op uw groepenkast aansluit. Zolang er maar geen verbruikers tussen zitten.
.
Zonnepanelen aansluiten op vrije groep

Benodigde hoofdaansluiting en vrije groep

Als u meer dan 4500 Wp aan zonnepanelen wilt plaatsen is het van belang om naar de grootte van de hoofdaansluiting te kijken. Bij particulieren is deze altijd 1 x 25, 1 x 35 of 3 x 25 Ampère. De grootte van uw hoofdaansluiting dient u bij uw netbeheerder op te vragen. De netbeheerder geeft dit niet vrij aan derden in verband met privacyrechten. Onderstaand vindt u een overzicht van de netbeheerders per regio.

bron: EnergiePortal

De stroom die de omvormer levert is gelijk aan het vermogen gedeeld door het Voltage. Als u 3000 Wp aan zonnepanelen plaatst, dan geeft de omvormer maximaal 3000 Wp / 230 V = 13 Ampère. Deze omvormer mag u op een groep van 16 Ampère aansluiten.

Hoofdaansluiting 1 x 25A

Gaat u niet meer dan 4500 Wp aan zonnepanelen aansluiten? Dan kunt u de omvormer altijd zonder problemen aansluiten op uw meterkast. Uw omvormer levert niet meer dan 19 Ampère. Deze omvormers kunt u altijd aansluiten, ongeacht de grootte van uw hoofdaansluiting. De hoofdaansluiting is namelijk altijd minimaal 1 x 25A. In de groepenkast plaatsen wij dan een aardlekautomaat van 20 Ampère.

Omvormers tot 15A mag u op een vrije groep van 16A aansluiten.
Omvormers tot 19A mag u op een vrije groep van 20A aansluiten.
Omvormers tot 24A mag u op een vrije groep van 25A aansluiten.

Hoofdaansluiting 1 x 35A of 3 x 25A

Gaat u meer dan 4500 Wp aan zonnepanelen aansluiten, dan kan de omvormer meer dan 20 Ampère leveren. Afhankelijk van de grootte van uw hoofdaansluiting dient u nu te kiezen voor een 1-fase of een 3-fase omvormer.

Heeft u een 1-fase hoofdaansluiting, dan dient deze minimaal 1 x 35 Ampère te zijn, of vergroot te worden van 1 x 25 Ampère naar 1 x 35 Ampère. Het tarief voor de vergroting van uw hoofdaansluiting is te vinden op de website van uw netbeheerder. U kunt gebruik maken van een 1-fase omvormer. In de meeste gevallen is het kosteloos om de hoofdaansluiting te vergroten van 1 x 25 Ampère naar 1 x 35 Ampère.

Heeft u een 3-fase hoofdaansluiting, dan kunt u gebruik maken van een 3-fase omvormer. De stroom van de zonnepanelen wordt dan mooi verdeeld over de 3 fasen. Het is niet aan te raden om vermogens boven de 5000 Wp op 1 van de 3 fasen aan te sluiten. U kunt dan alleen de apparaten die op dezelfde fase zitten van zonnestroom voorzien en gaat meer stroom terugleveren aan het net. Dit is op lange termijn een ongewenste situatie, omdat de vergoeding voor teruglevering minder kan worden op lange termijn.

Selectiviteit

Selectiviteit is een begrip dat vaak gebruikt wordt voor de verhouding tussen de hoofdzekering en de groepenkastzekering. Bij verbruik van stroom geldt dat de groepenkastzekering altijd 1,6x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat de hoofdzekering niet omslaat. Als u teveel apparaten op een groep aansluit en ze allemaal tegelijk aanzet, kan er in een keer zoveel stroomafname ontstaan dat de hoofdzekering omslaat.

Bij levering van stroom door de omvormer geldt dit echter niet. De omvormer kan immers nooit meer stroom leveren dan de maximale AC output uit de technische specificaties. De maximale stroomsterkte van de omvormer moet alleen lager zijn dan de afgezekerde waarde van de vrije groep en dan kan er in principe niks mis gaan.

Kortsluiting

Bij kortsluiting kan er in een keer zo een grote hoeveelheid stroom richting de meterkast gaan dat de hoofdzekering toch omslaat.

Bijzondere situatie 1: 1 x 25A huisinstallatie + toepassing van 25A af te zekeren omvormer.
Wanneer er sprake is van een 1 x 25A hoofdzekering is het advies de hoofdzekering te verzwaren tot 1 x 35A. Mocht u er niet voor kiezen de hoofdzekering te verzwaren dan bestaat bij kortsluiting het risico dat de gehele elektrische installatie uitschakelt.

Bijzondere situatie 2: 3 x 25A huisinstallatie + toepassing van 25A af te zekeren omvormer.
Wanneer er sprake is van een 3 x 25A hoofdzekering is het advies de zonnepanelen op een eigen fase aan te sluiten. Bij kortsluiting vallen de verbruiksgroepen niet uit.

Omdat kortsluiting slechts kan voortkomen uit een defect aan de omvormer of beschadiging van de kabel en niet bij een overbelasting is er geen sprake van een gevaarlijke situatie. De huis installatie kan (deels) afschakelen, maar er is geen sprake van gevaar, slechts van ongemak. De kans dat dit gebeurt is zeer klein.

Hoofdzekering vergroten

Indien gewenst kunt u ervoor kiezen de hoofdzekering te laten vergroten door uw netbeheerder. Dit biedt echter geen zekerheid dat de hoofdzekering niet uitschakelt bij kortsluiting. Een 1 x 25A hoofdaansluiting is doorgaans relatief goedkoop te vergroten naar 1 x 35A, zonder bijkomende vaste lasten. Een hoofdaansluiting van 3 x 25A kunt u beter niet laten vergroten, omdat u dan 600 Euro extra vastrecht per jaar gaat betalen aan uw netbeheerder. Vraag altijd eerst na wat de eenmalige en vaste kosten zijn voor het vergroten van de hoofdaansluiting bij uw netbeheerder.

Aardlekschakelaar

Standaard zit er een aardlekschakelaar per 4 afgaande groepen in de meterkast. Het is niet aan te raden om de zonnepanelen op een van de vier groepen aan te sluiten. Als een ander apparaat kortsluiting veroorzaakt vallen alle vier de groepen uit, inclusief de zonnepanelen. Wij plaatsen dus altijd een aparte aardlekautomaat voor de zonnepanelen.

AC en DC schakelaar

De omvormer dient, in de ruimte waar deze opgehangen wordt, spanningsvrij gemaakt te kunnen worden aan zowel de gelijkstroomkant (zonnepanelen) als aan de wisselstroomkant (stroomnet). Onze omvormers worden standaard geleverd met een interne DC schakelaar (lastscheider). De omvormer wordt aan de AC kant aangesloten op het stroomnet met een YMVK kabel. Direct naast de omvormer plaatsen wij een werkschakelaar om de wisselstroom uit te zetten.

Wat kunt u verdienen met zonne-energie?

1) Vraag binnen 2 minuten uw gratis dakcheck aan!

2) Dit is wat wij gratis en vrijblijvend voor u doen:

– Onze adviseur bekijkt uw situatie op basis van lucht- en straatfoto’s.
– Uw dak wordt op de centimeter nauwkeurig ingemeten met speciale software.
– Wij ontwerpen het optimale zonnepanelensysteem voor uw situatie.

3) U ontvangt ons “door velen geprezen” advies voor zonnepanelen op uw dak.

Al meer dan 40.000 huishoudens gingen u voor!

Direct advies op maat? Doe de gratis online dakcheck