Zonnepanelen opbrengst

De zon schijnt in Nederland niet het hele jaar. Dat geeft niet, want zonnepanelen leveren ook stroom bij bewolking. De opbrengst loopt tijdens de herfst- en wintermaanden alleen terug. Door de lage prijs van zonnepanelen is zonne-energie aan een flinke opmars bezig, de stroom uit zonnepanelen is inmiddels goedkoper dan stroom uit een kolencentrale.

Met een dak op het Zuiden kunt u jaarlijks 150 kWh per m2 zonnestroom opwekken. De opbrengst van een dak op het Oosten of Westen is nog steeds 125 kWh per m2. De afmetingen van een zonnepaneel zijn doorgaans 1,65 x 1 meter. Het vermogen per zonnepaneel is momenteel gemiddeld 300 Wp per zonnepaneel.

Opbrengst in kWh per Wp per jaar berekenen

De opbrengst in kWh per Wp per jaar is een handige omrekenfactor. Deze factor geeft aan hoeveel stroom u kunt opwekken met uw dak. De meest bekende factor  is 0,85 kWh per Wp per jaar voor een dak op het Zuiden. Verschillende onderzoeken en metingen in de praktijk hebben echter uitgewezen, dat zonnepanelen op een schaduwvrij dak op het Zuiden in Nederland gemiddeld 0,9 kWh per Wp per jaar opwekken. Veel van onze systemen leveren zelfs meer dan 1 kWh per Wp op.

Opbrengsttabel kWh / Wp

Voor alle mogelijke situaties kunt u de juiste kWh/ Wp factor opzoeken in onze opbrengst tabel: download hier onze opbrengst tabel >

Stroomverbruik of opbrengst wordt uitgedrukt in kWh (kilowattuur). Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wp (wattpeak). De opbrengst in kWh per Wp per jaar is afhankelijk van de volgende factoren.

Ligging van het dak

Een van de belangrijkste invloedsfactoren op de opbrengst is de ligging van het dak. Bij voorkeur dient het dak op het Zuiden gericht te liggen. Sinds de prijzen van zonnepanelen gedaald zijn worden zonnepanelen echter ook op Oost en West geplaatst.

Hoek van het dak

De hoek van het dak speelt ook een rol. De optimale hoek ligt tussen de 15 en de 55 graden, afhankelijk van de windrichting. Bij een schuin pannendak nemen de zonnepanelen automatisch de hoek van het dak aan. Op een plat dak kunt u de hoek zelf bepalen. Hoe kleiner de hoek, hoe meer zonnepanelen u kunt plaatsen. Bij het maken van een legplan voor een plat dak zoeken we altijd naar de opstelling, waarmee u de maximale opbrengst behaalt.

Instralingsschijf

Opbrengst bepalen met de instralingsschijfMet een instralingsschijf kunt u bepalen of uw dak gunstig ligt en of u de maximale opbrengst kunt halen. Zoek het kruispunt van de hoek en de windrichting waarop de zonnepanelen komen te liggen. De kleur van het vlak waarin u uitkomt, zegt iets over de te verwachten opbrengst.

Schaduw

Schaduw speelt een belangrijke rol bij de opbrengst van zonnepanelen. Zonnepanelen worden altijd in een lus, ook wel string genoemd, aan elkaar doorverbonden. Als er schaduw valt op een van de zonnepanelen, dan beïnvloedt dit de opbrengst van alle zonnepanelen in de string op een negatieve manier. Het is dus van belang om schaduwval zoveel mogelijk te vermijden. Als u gebruik maakt van power- optimizers heeft u minder last van schaduw.

Lees meer over schaduw en zonnepanelen.

Adres

Opbrengst zonnepanelen in NederlandWoont u in het Westen, het midden van het land, of in het Oosten? De zon- instraling is hoger in het Westen, dan in het Oosten. De opbrengst van zonnepanelen in het Westen is dus iets beter dan in het Oosten. Rechts ziet u een kaart van Nederland met de opbrengst in kWh per vierkante meter. Op deze kaart is duidelijk te zien dat de opbrengst van zonnepanelen aan de kust iets beter is. Deze kaart wil niet zeggen dat het niet rendabel is om zonnepanelen te plaatsen in het Oosten van ons land. U heeft alleen een beetje extra opbrengst in het Westen.

PVGIS

Een betrouwbare manier om de te verwachten opbrengst van uw dak te berekenen is PVGIS. Dit onafhankelijke fotovoltaïsche Geografisch Informatie Systeem (PVGIS) biedt een kaart-gebaseerde inventaris van zonne- energie en de beoordeling van de opwekking van elektriciteit uit fotovoltaïsche systemen in Europa.

Opbrengst in kWh

Als de opbrengst in kWh per Wp per jaar bekend is kan de opbrengst in kWh per jaar eenvoudig worden berekend. Stel dat het dak richting het Zuiden ligt en de opbrengst is 0,9 kWh per Wp per jaar. Een systeem van 3000 Wp aan zonnepanelen levert dan in het eerste jaar 0,9 x 3000 = 2700 kWh per jaar op.

Terugloop van het vermogen en de opbrengst

Het vermogen van zonnepanelen loopt ieder jaar een beetje terug. Dit is een normaal verschijnsel bij alle zonnepanelen. Fabrikanten van zonnepanelen garanderen een minimale opbrengst van 90% na 10 jaar en 80% na 25 jaar. Deze minimale opbrengst is vastgelegd in de vermogensgarantie. In onze opbrengstberekeningen laten we zien wat het systeem ieder jaar nog minimaal moet opleveren, op basis van de vermogensgarantie. In de praktijk blijken zonnepanelen ruim boven deze garantiegrenzen te blijven.

Correctie opbrengst bij schaduw

schaduw op zonnepaneel

Onderstaand ziet u een overzicht van het opbrengstverlies per schaduw- soort. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het verlies met een traditionele string- omvormer en SolarEdge met een regeling per zonnepaneel. Zonder een power-optimizer benutten zonnepanelen namelijk 6% van hun vermogen niet.

Situatie Omvormer Opbrengst Verschil over 10 jaar
Geen schaduw traditioneel 100%
Solaredge 104% 6% per jaar
Schaduw van paal traditioneel 90,2%
Solaredge 98,2% 8 + 6 = 14% per jaar
Schaduw van boom traditioneel 89,30%
Solaredge 95,30% 6 + 6 = 12% per jaar
Schaduw dakkapel traditioneel 86,50%
Solaredge 96,60% 10 + 6 = 16% per jaar

Rekenvoorbeeld opbrengst zonnepanelen zonder schaduw:

U heeft een dak op het Zuiden zonder schaduw en wilt 3000 kWh per jaar opwekken met: Een string- omvormer heeft u 3000/ 0,9 kWh/ Wp/ jaar = 3333 Wp aan zonnepanelen nodig. SolarEdge heeft u 3000/ (1.06 x 0.9) kWh/ Wp/ jaar = 3144 Wp aan zonnepanelen nodig, oftewel bijna 1 zonnepaneel van 270 Wp minder ter waarde van ongeveer 220 Euro.

Rekenvoorbeeld opbrengst zonnepanelen met schaduw:

U heeft een dak op het zuiden met een pijpje of dakkapel en wilt 3000 kWh per jaar opwekken met: Een string- omvormer heeft u 3000/ (0,865 x 0,9=0,778) kWh/ Wp/ jaar = 3853 Wp nodig. SolarEdge heeft u 3000/ (1,16 x 0,778) kWh/ Wp/ jaar = 3333 Wp aan zonnepanelen nodig, oftewel 2 zonnepanelen van 270 Wp minder ter waarde van ongeveer 440 Euro.

Opbrengst in Euro’s

De opbrengst in Euro’s berekenen we door de opbrengst in kWh te vermenigvuldigen met de stroomprijs. Momenteel kost een kWh stroom 21,8 Eurocent. Het systeem van 2550 kWh per jaar levert dus een besparing van ruim 555 euro per jaar op. Onderstaand staafdiagram laat zien wat de waarde van zonnestroom is. Voor een consument is de eerste staaf van toepassing. Waarde zonnestroom

Prijsstijging stroom

De afgelopen 10 jaar is de stroomprijs met gemiddeld 6% per jaar gestegen. In onze opbrengst berekening gaan wij standaard uit van een stijging van 2% per jaar. Het blijft altijd gissen naar wat de toekomst brengt, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat de prijs van energie, uit fossiele brandstoffen, op lange termijn gelijk blijft of zelfs goedkoper wordt.
De terugverdientijd van een zonnepaneel is daarnaast enorm verlaagd. Waar je een aantal jaar geleden nog panelen kocht met een terugverdientijd van meer dan 10 jaar, is dat momenteel nog maar 7 jaar. Wanneer u gebruik kunt maken van een subsidie voor zonnepanelen, wordt deze terugverdientijd nog korter! Nog een goede reden om nu zonnepanelen aan te schaffen.

Wat kunt u verdienen met zonne-energie?

1) Vraag binnen 2 minuten uw gratis dakcheck aan!

2) Dit is wat wij gratis en vrijblijvend voor u doen:

– Onze adviseur bekijkt uw situatie op basis van lucht- en straatfoto’s.
– Uw dak wordt op de centimeter nauwkeurig ingemeten met speciale software.
– Wij ontwerpen het optimale zonnepanelensysteem voor uw situatie.

3) U ontvangt ons “door velen geprezen” advies voor zonnepanelen op uw dak.

Al meer dan 40.000 huishoudens gingen u voor!

Direct advies op maat? Doe de gratis online dakcheck