schaduw zonnepanelen pijpjeSchaduw is een belangrijk aandachtspunt als u zonnepanelen wilt plaatsen. Met name ‘harde schaduw’ van een pijpje, boom of dakkapel dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Dit soort schaduw werkt als een weerstand op het zonnepaneel. Het effect is vergelijkbaar met het plaatsen van een voet op een tuinslang.

Onderstaand ziet u een overzicht van het opbrengstverlies per schaduw- soort. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het verlies met een traditionele string- omvormer en SolarEdge met een regeling per zonnepaneel.

Schaduw_zonnepanelen

Om het een en ander te verduidelijken, is het van belang dat u bekend bent met de volgende begrippen:

Strings

Zonnepanelen worden in serie op elkaar aangesloten. Een serie zonnepanelen noemt men een string. Op de omvormer worden een of meerdere strings zonnepanelen aangesloten.

MPP tracker(s)

De omvormer is voorzien van een regelaar, de MPP tracker. Om zoveel mogelijk elektrisch vermogen aan een zonnepaneel te onttrekken zoekt de MPP tracker voortdurend naar het punt waarbij het product van paneel- stroom en spanning maximaal is. Dat wordt het Maximum Power Point (MPP) genoemd. Het MPP verschuift zodra de instraling of de temperatuur van het paneel verandert. Een omvormer heeft meestal één of twee, maar soms ook drie MPP trackers. Een omvormer met meerdere MPP trackers zorgt voor het meest optimale rendement per oppervlakte.

Het effect van schaduw op de omvormer

In onderstaande afbeelding ziet u het effect van schaduw op het product van paneel- stroom en spanning. De vermogenscurve van een string zonnepanelen wordt verstoord. Hierdoor kan de omvormer aanzienlijk minder vermogen genereren.

schaduw zonnepanelen

Het effect van schaduw op de opbrengst

Onderstaand ziet u een grafiek uit de SolarEdge portal van een van onze klanten.
De groene grafiek laat het vermogen zien van een zonnepaneel dat vanaf 13:00 uur schaduw krijgt. Te zien is dat dit paneel drastisch terugzakt in het vermogen, wanneer er een beetje schaduw op komt. De rode grafiek toont het vermogen van een ander zonnepaneel op hetzelfde dak, dat geen last heeft van schaduw.

schaduw grafiek

Opbrengstverliezen beperken bij schaduw

Er zijn verschillende manieren om het opbrengstverlies door schaduw te beperken:

Omvormer met meerdere MPP trackersGrowatt_3600MTL_1

Door een omvormer met meerdere MPP trackers te gebruiken kunt u de schaduw zonnepanelen op een aparte MPP tracker aansluiten. Zo hebben de andere zonnepanelen geen last van de schaduw. Omvormers vanaf 3 kW zijn verkrijgbaar met twee MPP trackers. Voorbeelden zijn de SMA SB3000TL-21 en de Growatt 3600MTL. Kleinere omvormers hebben altijd 1 MPP tracker.

Met twee MPP trackers worden de verliezen al iets minder, maar er zijn tegenwoordig al veel betere oplossingen mogelijk.

SolarEdge met optimizers

Waar wij erg positief over zijn, is SolarEdge.
SolarEdge werkt eenvoudiger dan micro omvormers en is voor particulieren veelal goedkoper.
Het principe is hetzelfde, ieder paneel wordt afzonderlijk geregeld.

SolarEdge levert in situaties met schaduwval tot 25% meer opbrengst.
SolarEdge geeft standaard 12 jaar garantie op de omvormer en 25 jaar op de optimizers.

Optimizerspower optimizer

SolarEdge werkt met zogenaamde optimizers. De optimizer is in feite een MPP tracker, ieder zonnepaneel wordt afzonderlijk geregeld. De optimizers worden eenvoudig aangesloten tussen de standaard DC bekabeling van de zonnepanelen.

Heeft u al een installatie, waarbij u veel last heeft van schaduwval?
Dan kunt u deze onafhankelijke optimizers toepassen.

Met de stringkabels sluit u de zonnepanelen aan op de centrale omvormer van SoladEdge. Deze zet de gelijkstroom om in wisselstroom.

SolarEdge is standaard uit te lezen via internet. U kunt hierbij kosteloos gebruik maken van het webportaal van SolarEdge. De prestaties per afzonderlijk zonnepaneel bewaken.

Schaduw berekenen

De juiste afstand van een schaduwobject is eenvoudig te berekenen:
Afstand = 2,75 x hoogte schaduwobject

In onderstaande tekeningen vindt u de juiste tussenafstanden om schaduw van de rijen zonnepanelen onderling te voorkomen.
Download montagetekening 25 graden
Download montagetekening 15 graden
Download montagetekening 10 graden

Schaduwsimulatie dak

In sommige gevallen is het goed mogelijk om een schaduw simulatie te maken voor uw dak. Wij tekenen uw woning dan in 3D. Met speciale software wordt berekend hoe de schaduw over uw dak beweegt. Op basis daarvan wordt het zonnepanelen legplan gemaakt.

Hierbij moeten we opmerken dat een schaduw simulatie lang niet altijd toegevoegde waarde biedt. Het maken van een goede simulatie is arbeidsintensief. Als de simulatie niet zeer nauwkeurig wordt gemaakt, dan kan de uitkomst afwijken van de werkelijkheid. In de meeste gevallen kan de schaduwval met standaard vuistregels en door goed te kijken in de praktijk bepaald worden.

schaduw simulatie

Wat kunt u verdienen met zonne-energie?

1) Vraag binnen 2 minuten uw gratis dakcheck aan!

2) Dit is wat wij gratis en vrijblijvend voor u doen:

– Onze adviseur bekijkt uw situatie op basis van lucht- en straatfoto’s.
– Uw dak wordt op de centimeter nauwkeurig ingemeten met speciale software.
– Wij ontwerpen het optimale zonnepanelensysteem voor uw situatie.

3) U ontvangt ons “door velen geprezen” advies voor zonnepanelen op uw dak.

Al meer dan 40.000 huishoudens gingen u voor!

Direct advies op maat? Doe de gratis online dakcheck