Bij het installeren van zonnepanelen is het belangrijk dat alles veilig wordt aangesloten. Om overbelasting te voorkomen sluit de elektricien de zonnepaneleninstallatie (of eigenlijk de omvormer) aan op een vrije groep in de meterkast. Het aantal zonnepanelen dat aangesloten kan worden is afhankelijk van de zekering op de groep.

Hoeveel zonnepanelen mag ik op een vrije groep aansluiten?

Het is eigenlijk niet de vraag hoeveel zonnepanelen u op een vrije groep mag aansluiten, het gaat om het ampèrage van de omvormer. De vrije groep in de meterkast is afgezekerd op een bepaald ampèrage. Zolang de omvormer niet meer Ampère levert aan het stroomnet dan de afgezekerde waarde, kan de vrije groep er nooit uit gaan. In de technische specificaties van de omvormer kunt u terug vinden hoeveel Ampère (A) de omvormer aan de wisselstroom (AC) zijde afgeeft aan het stroomnet.

Omrekenen vermogen naar Ampère

Om een idee te krijgen hoeveel vermogen aan zonnepanelen u mag aansluiten op uw vrije groep kunt u de volgende formule gebruiken: Vermogen = Spanning x Ampèrage

Rekenvoorbeelden:

U wilt weten hoeveel zonnepanelen u op een groep van 16A mag aansluiten?
Vermogen = 16 Ampère x 230 Volt = 3680 Watt

U wilt weten hoe groot uw groep moet zijn voor 5000 Wp aan zonnepanelen?
Ampèrage vrij groep = 5000 Wp / 230 Volt = 21,7 Ampère

Aangezien er alleen groepen van 16, 20 en 25 Ampère bestaan, rondt u altijd naar boven af, op 25 Ampère in dit geval.

Vermogen zonnepanelen en omvormer

Het vermogen van de omvormer is doorgaans tot 10% lager dan het Wattpiek (Wp) vermogen van de zonnepanelen. Dit heeft ermee te maken dat het Wp vermogen van de zonnepanelen onder ideale omstandigheden is vastgesteld, deze situatie komt in Nederland nooit voor. Daarom wordt vaak voor een omvormer met minder vermogen gekozen.

Benodigde hoofdaansluiting en vrije groep

De grootte van uw hoofdaansluiting is terug te vinden op de jaarrekening van uw energieleverancier. In principe is uw hoofdaansluiting leidend voor de grootte van de omvormer. De meeste huishoudens hebben een aansluiting van 1 x 35A of 3 x 25A. De hoofdaansluiting vergroten van 1 x 25A naar 1 x 35A is soms gratis, of u betaalt eenmalig een relatief klein bedrag.

De stroom die de omvormer levert aan de AC (wisselstroom) kant, kunt u terugvinden in de specificaties van de omvormer.

Selectiviteit

Selectiviteit is een begrip dat vaak gebruikt wordt voor de verhouding tussen de hoofdzekering en de groepenkastzekering. Bij verbruik van stroom geldt dat de groepenkastzekering minimaal 1,6x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat de hoofdzekering niet omslaat. Als u teveel apparaten op een groep aansluit en ze allemaal tegelijk aanzet, kan er in een keer zoveel stroomafname ontstaan dat de hoofdzekering omslaat. Selectiviteit voorkomt dat.

Bij levering van stroom door de omvormer geldt deze 1,6x echter niet. De omvormer kan namelijk nooit meer stroom leveren dan het maximale vermogen in de technische specificaties. De maximale stroomsterkte van de omvormer moet alleen lager zijn dan de afgezekerde waarde van de vrije groep en dan kan er in principe niks mis gaan.

Omvormers tot 1 x 20A <- Hoofdaansluiting 1 x 25A

Plaatst u niet meer dan 4500 Wp aan zonnepanelen? Dan kunt u de omvormer altijd zonder problemen aansluiten op uw meterkast. Uw omvormer levert niet meer dan 20 Ampère (4500/230V = 19,6). Deze omvormers kunt u altijd aansluiten, ongeacht de grootte van uw hoofdaansluiting. De hoofdaansluiting is namelijk altijd minimaal 1 x 25A. In de groepenkast dient u dan ook een vrije groep van 25A te maken.

Omvormers tot 10A mag u op een vrije groep van 16A aansluiten.
Omvormers tot 12A mag u op een vrije groep van 20A aansluiten.
Omvormers tot 16A mag u op een vrije groep van 25A aansluiten.

Omvormers vanaf 20A – Hoofdaansluiting 1 x 35A of 3 x 25A

Gaat u meer dan 4500 Wp aan zonnepanelen plaatsen, dan zal de omvormer meer dan 20A aan stroom kunnen leveren. Afhankelijk van de grootte van uw hoofdaansluiting dient u nu te kiezen voor een 1-fase of een 3-fase omvormer.

Heeft u een 1-fase hoofdaansluiting, dan dient deze minimaal 1 x 35A te zijn, of vergroot te worden van 1 x 25A naar 1 x 35A. U kunt gebruik maken van een 1-fase omvormer.

Heeft u een 3-fase hoofdaansluiting, dan kan de zonnestroom met een 3-fase omvormer verdeeld worden over de verschillende fases. U kunt ook kiezen voor 2 kleine 1-fase omvormers, die op aparte groepen worden aangesloten.

Kortsluiting

Bij kortsluiting kan er in een keer zo een grote hoeveelheid stroom richting de meterkast gaan dat de hoofdzekering toch omslaat.

Omdat kortsluiting slechts kan voortkomen uit een defect aan de omvormer of beschadiging van de kabel en niet bij een overbelasting is er geen sprake van een gevaarlijke situatie. De huis installatie kan (deels) afschakelen, maar er is geen sprake van gevaar, slechts van ongemak. De kans dat dit gebeurt is zeer klein.

Hoofdzekering vergroten

Indien gewenst kunt u ervoor kiezen de hoofdzekering te laten vergroten door uw netbeheerder. Dit biedt echter geen zekerheid dat de hoofdzekering niet uitschakelt bij kortsluiting. Een 1 x 25A hoofdaansluiting is doorgaans relatief goedkoop te vergroten naar 1 x 35A, zonder bijkomende vaste lasten. Een hoofdaansluiting van 3 x 25A kunt u beter niet laten vergroten, omdat u dan 600 Euro extra vastrecht per jaar gaat betalen aan uw netbeheerder. Vraag altijd eerst na wat de eenmalige en vaste kosten zijn voor het vergroten van de hoofdaansluiting bij uw netbeheerder.

Wat kunt u verdienen met zonne-energie?

1) Vraag binnen 2 minuten uw gratis dakcheck aan!

2) Dit is wat wij gratis en vrijblijvend voor u doen:

– Onze adviseur bekijkt uw situatie op basis van lucht- en straatfoto’s.
– Uw dak wordt op de centimeter nauwkeurig ingemeten met speciale software.
– Wij ontwerpen het optimale zonnepanelensysteem voor uw situatie.

3) U ontvangt ons “door velen geprezen” advies voor zonnepanelen op uw dak.

Al meer dan 40.000 huishoudens gingen u voor!

Direct advies op maat? Doe de gratis online dakcheck