Zonnepanelen op schuin dak

Er zijn verschillende montagesystemen voor het plaatsen van zonnepanelen op een schuin dak. Wij zijn voorstander van de zogenaamde schroefsystemen.

Houd bij het plaatsen van zonnepanelen rekening met de afstand tussen de panelen en de dakrand, nok en dakgoot. Als u de zonnepanelen dichter dan 2 dakpannen van de nok af wilt plaatsen, moet de nok losgemaakt worden om de montagerails te plaatsen. De nok mag dan niet in cement liggen. We raden tevens aan om niet dichter dan 2 pannen van de dakgoot te plaatsen. Langs windgevoelige randen raden wij aan om extra dakhaken te monteren.